MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA ANALOG

MOTOROLA CP1300
Giảm 0%
BDF-42787
0,000đ Liên hệ
MOTOROLA CP1660
Giảm 0%
BPZ-67389
0,000đ Liên hệ
MOTOROLA GP328 (Ngừng sản xuất)
Giảm 0%
WQE-54163
0,000đ Liên hệ
MOTOROLA GP338
Giảm 0%
JUQ-18751
0,000đ Liên hệ
MOTOROLA GM338
Giảm 0%
ZRJ-09615
0,000đ Liên hệ
MOTOROLA CP1100  (Ngừng Sản xuất)
Giảm 0%
RXM-21798
0,000đ Liên hệ
MAG ONE A8 (Ngừng sản xuất)
Giảm 0%
ZTG-71191
0,000đ Liên hệ
MOTOROLA TLKR T80
Giảm 0%
CBW-32195
0,000đ Liên hệ
MOTOROLA MAG ONE VZ-20 / VZ-28
Giảm 0%
IOT-67028
0,000đ Liên hệ

MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA DIGITAL

SLR8000 Repeater
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
SLR5300 Repeater
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR M8620i/M8628i
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR M8660i/M8668i
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P6600i
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P6620i
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P8600i/P8608i
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P8620i/P8628i
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR R8200
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR SLR 5000 Repeater
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XIR M3188 - M3688
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR M8600/M8668
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P8660/P8668
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P8600/P8608
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
Xir P6620
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P6600
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
XiR P3688
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
SL1M
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
SL1K
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
Bộ đàm số XiR C1200 Mototrbo
Giảm 0%
GQG-79946
0,000đ Liên hệ

MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD

TK 2178/TK 3178
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
TK 2307/TK 3307
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NX 5300
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NX-230 EX
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NX 5400
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
TK-2360 / TK-3360
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
TK-2170 / TK-3170
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
TK-2317 / TK-3317
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NX-410/NX-411
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NX-240 / NX-340
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
TK-2407 / TK-3407
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
TK-2000/TK-3000
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
TK-P701
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ

MÁY BỘ ĐÀM HQT

HQT TH-567 Dual Band
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
HQT TH-328
Giảm 0%
WXT-92402
0,000đ Liên hệ
HQT Q3
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM

IC-F1000/S/T
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
IC-U82
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
IC-V80
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
IC-V82
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ

MÁY BỘ ĐÀM VERTEX

VERTEX EVX 534 V/U
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 451IS
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX EVX 531 V/U
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX EVX- 539 V/U
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 829
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 261
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 264
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 454 UHF/VHF
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 450
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 531IS
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VX-2100/2200
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VX-4100/4200
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VX-410/420
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VX-350
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VX-920/970
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 824
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
VERTEX VX 821
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ

PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM

Anten trạm Decibel DB 404
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMLN4443A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMLN4442A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMLN4418B
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMAD4027
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMAD4028
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMAD4049
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMAE4002
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMAE4016
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
 HNN9008
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
HNN9010
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
HNN9013
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
JMNN4023
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
 NNTN4497 NNTN4497
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NNTN4851
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMNN4023
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMNN4063
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMNN4071
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
MNN4075
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
PMNN4098A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
Bao da bộ đàm HLN9701B
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
Bao da bộ đàm BHLN9701A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
Nguồn bộ đàm Auto Charger
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
Nguồn bộ đàm Navcom
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-ND110
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ

CAMERA

KCE-IR1124CB
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-IR1155CB
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-IR1224CB
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-IR1255CB
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-NBTI1145D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-NBTI1150D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-DI1124
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-DI1145V
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-DI1155
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-KVDTI1130D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-DI1155
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-NDTI1130D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-VMD110
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-SPD270A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-SPD330A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
KCE-SPD370A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
 K4-U1600 K4-U1600
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
K4-U400
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
K4-U800
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CE-K1200
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
DS-7700NI-H4/8P(16P)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
DS-2CC52D9T-AITZE
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
DS-7608NI-K2/8P
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
DS-7616NI-K2(/16P)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
4MP IR
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
DS-2CD1321-I IP BÁN CẦU (2MP)
Giảm 0%
DS-2CD1221-I3 ( 2MP)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP-ER-1604K2-T (16 kênh)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP-ER-1602K1-T (16 kênh)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP-ER-0804K1-T (8 kênh)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP-ER-0404K1-T (4 kênh)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP-GTC-T24L3 (2.4MP)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP-GTC-D24L2 (2.4 MP)
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP Plus CP-GTC-T24L2
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
CP Plus CP-VCG-ST20R5
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
Camera EZVIZ CS-CV206 WIFI
Giảm 0%
OSM-91325
0,000đ 1,120,000đ
Camera EZVIZ CS-CV206 Full HD (1080P)
Giảm 0%
JOC-19933
0,000đ 1,000đ

MÁY CHẤM CÔNG

 SEIKO Z120 SEIKO Z120
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK DG600ID
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
HITECH X628
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK RJ 919
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK RJ550
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK DG600
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK DG100
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK X938-C
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK RJ 500
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK 8000T
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK DG600BID
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-268
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-808
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK 3000TID-C
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK X628-C
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
GRANDING Q2
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
GRANDING Q-CLEAR
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NIDEKA NU-2100
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK 3000TID
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK U160
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK X628
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK B3
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-9079
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-9039
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-9089
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE IFACE302
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
ĐẦU ĐỌC VÂN TAY (LĂNG KÍNH)
Giảm 0%
UPS MINI 5V
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 330
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 300
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-702
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK SC-103
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK SC-403
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK K300
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
GIÁ ĐỂ THẺ
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
THẺ CHẤM CÔNG
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RIBBON - RUY BĂNG
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RIBBON - RUY BĂNG
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RIBBON - RUY BĂNG
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RIBBON - RUY BĂNG
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RIBBON - RUY BĂNG
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RIBBON - RUY BĂNG
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
MINDMAN M960
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
MINDMAN M960A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 2800D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 2800A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 620A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 2700D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
 WISE EYE WSE 2700A WISE EYE WSE 2700A
Giảm 0%
WISE EYE WSE 7500D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 7500A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE 61D
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK RJ-880
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
SEIKO QR-350
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
SEIKO QR-6561
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
UMEI RJ-2300N
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
UMEI RJ-2300A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK RJ550A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK F19
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK F200
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK F18
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-F8
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-850A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
WISE EYE WSE-8000A
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
 RONALD JACK 5000A+ID
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK 3000AID
Giảm 0%
ZOI-06566
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK 5000AID
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK SC-103
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK SC-403
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
NÚT CHẤM CÔNG GS-6000C
Giảm 0%
0,000đ Liên hệ
RONALD JACK GS-8100C
Giảm 0%
MBK-18805
0,000đ Liên hệ
GS-6000C
Giảm 0%
XJK-02512
0,000đ Liên hệ

ĐỐI TÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MIỀN BẮC VIỄN TÍN - PHÂN PHỐI MÁY BỘ ĐÀM CHÍNH HÃNG - UY TÍN

 Tư vấn: 0906 109 061